Назад

Результати планованих домашніх пологів з сертифікованими професійними акушерками: велике проспективне дослідження в Північній Америці

Бетті-Енн Девіс

Кеннет С. Джонсон - старший епідеміолог (Відділ нагляду та оцінки ризиків, Центр профілактики та контролю хронічних захворювань, Агентство охорони здоров'я Канади, PL 6702A, Оттава, Онтаріо, Канада K1A OK9)Бетті-Енн Девісс - керівник проекту (Ініціатива щодо безпечного материнства / новонародженим, Міжнародна федерація гінекології та акушерства, Оттава, Канада)

Анотація

Мета: Оцінити безпеку домашніх пологів у Північній Америці за участю акушерок з загальною сертифікацією, у юрисдикціях, де ця практика погано інтегрована в систему охорони здоров'я.Дизайн дослідження: проспективне групове дослідження.Параметри: усі домашні пологи за участю сертифікованих професійних акушерок у Сполучених Штатах (98% вибірки) і Канаді, 2000 рік.Вибірка: 5418 жінок, планована дата пологів яких припадала на 2000 рік, які на момент початку перейм планували народити вдома з підтримкою акушерок із загальною сертифікацією (без освіти медсестри).Основні показники результату: інтранатальна та неонатальна смертність, перинатальне переведення на стаціонарне лікування, медичне втручання під час пологів, грудне вигодовування та задоволення пологами матері.Результати: 655 (12,1%) жінок, які мали намір народжувати вдома на момент початку пологів, під час пологів були переведені в медичний заклад. Медичні показники втручання включали епідуральну анестезію (4,7%), епізіотомію (2,1%), накладання щипців (1,0%), вакуумну екстракцію (0,6%) і кесарів розтин (3,7%); ці показники були значно нижчими, ніж у жінок США з групи низького ризику, які народжували в медичних закладах. Показник інтранатальної і неонатальної смертності серед жінок, які на момент початку перейм вважалися групою низького ризику, за винятком смертей через вроджені аномалії, несумісних із життям, становив 1,7 смерті на 1000 запланованих домашніх пологів. Ці результати наближені до результатів інших досліджень потенційних ризиків у пологах вдома та в медзакладах у групах з низьким рівнем ризику в Північній Америці. Жодна мати не померла. Не було виявлено розбіжностей при незалежній оцінці перинатальних наслідків.Висновки: при планових домашніх пологах у жінок з групи низького ризику у Північній Америці за участю професійних сертифікованих акушерок відзначають з нижчі показники частоти медичного втручання (порівняно з аналогічними показниками в пологах, що відбуваються у медзакладах), але показники пологової та неонатальної смертності залишаються наближеними до показників пологової та неонатальноі смертності під час пологів у медичних закладах у жінок з груп низького ризику у Сполучених Штатах Америки

Вступ

Незважаючи на велику кількість доказів, що свідчать про безпеку планових домашніх пологів для жінок із низьким ризиком вагітності1-4, це питання все ще залишається суперечливим у більшості високорозвинених країн. Погляди на це особливо поляризовані у Сполучених Штатах. Зростає кількість медичних втручань та вартість пологів у медичних закладах, акушерок, залучених до супроводу домашніх пологів, позбавляють можливості займати провідні посади в медзакладах та користуватися відповідними привілеями. 5 Хоча кілька канадських медичних товариств6 7 іАмериканська асоціація громадського здоров'я8 ухвалила політику про підтримку та заохочення домашніх пологів як таких що мають право на існування, Американський коледж акушерів і гінекологів продовжує протистояти цій практиці.9 Дослідження домашніх пологів піддавали критиці, якщо вибірка була недостатньою, щоб точно оцінити перинатальну смертність, якщо не було достатньо чітко розмежовано заплановані домашні пологи від незапланованих або якщо дослідження було ретроспективним, з можливістю упередженої оцінки результатів. Щоб вирішити ці проблеми, ми провели велике проспективне дослідження планових домашніх пологів. Північноамериканський Реєстр акушерок надав нам рідкісну можливість дослідитипрактику визначеної вибірки акушерок із загальною сертифікацією, які супроводжували домашні пологи по всьому континенту. Ми порівняли перинатальні результати нашого дослідження з результатами досліджень групи низького ризику у пологах в медичних закладах Сполучених Штатів.

Методи

Північноамериканський реєстр акушерок засвідчує компетентність акушерок, подаючи облікові дані сертифікованих професійних акушерок, в першу чергу тих, які приймають домашні пологи. Наша цільова вибірка складалася з усіх жінок, які користувалися послугами сертифікованих професійних акушерок у Канаді чи Сполучених Штатах як основного партнера в пологах (партнер у пологах - особа, яка надає підтримку, піклується про комфорт жінки в пологах, в даному випадку це також і людина, яка приймає пологи. (прим. перекладача)). з очікуваною датою пологів у 2000 р. Восени 1999 р. Північноамериканський реєстр акушерок зробив участь у дослідженні обов'язковою для поновлення сертифікації та надав електронну базу даних 534 сертифікованих професійних акушерок з актуальними обліковими даними. Ми контактували з 502 акушерками (94,0%); з 32 (6,0%) не вдалося знайти контакт через електронну пошту, телефон, пошту чи місцеві асоціації, 82 (15,4%) припинили самостійну практику, а 11 (2,1%) припинили практику у зв'язку з виходом на пенсію. Ми надіслали підшивку з анкетами та інструкціями для дослідження 409 практикуючим акушеркам, які погодилися взяти участь у дослідженні.

Збір даних

Для кожної нової клієнтки на початку супроводу акушерка вказувала ідентифікаційну інформацію у журналі реєстрації. Було отримано інформовану згоду, включно з дозволом клієнток на контакт з нами для перевірки інформації після завершення догляду. Акушерки заповнювали анкети з детальною інформацією про весь супровід. Кожних три місяці акушерка повинна була надсилати копію оновленого журналу реєстрації, інформованої згоди для нових клієнток та заповнені анкети жінок щонайменше через шість тижнів після пологів.

Щоб підтвердити, що дані були отримані для кожної зареєстрованої клієнтки, ми прив’язали введені дані до реєстраційної бази даних. Ми розглянули клінічні деталі та обставини мертвонароджень та інтранатальних і неонатальних смертей і телефонували акушеркам для підтвердження та уточнення інформації. Щоб перевірити цю інформацію, ми надіслали відповідні запити та отримали звіти поліції, результати розтинів і звіти медичних закладів про всі смерті, крім чотирьох. По цих чотирьох випадках ми отримали експертні оцінки.

Перевірка та задоволення

Ми звернулися до стратифікованої випадкової 10% вибірки з понад 500 матерів, включаючи принаймні одну клієнтку на кожну акушерку в дослідженні. Матерів запитували про дату та місце пологів, про необхідність допомоги в медичному закладі, про наявність проблем з доглядом, про стан здоров’я її самої та дитини, а також їм поставили 11 питань про рівень їхнього задоволення акушерським доглядом

Аналіз даних

Під час дослідження ми зосереджувалися на особистих даних клієнток, причинах припинення супроводу до пологів, частоті та причинах переведення до стаціонару під час пологів і після пологів, медичних втручаннях, здоров'ї та госпіталізації новонародженого і/або матері з народження до шести тижнів після пологів, смертності під час та після пологів і грудному вигодовуванні. Ми порівнювали дані про частоту медичних втручань у планових домашніх пологах з даними з виписок про народження для всіх 3 360 868 одноплідних пологів з потиличним передлежанням в терміні від 37 тижня вагітності і пізніше на території Сполучених Штатів у 2000 році, згідно з інформацією Національного центру статистики охорони здоров’я10. Ці дані трактувалися як дані контрольної групи низького ризику. Ми також порівнювали показники частоти медичних втручань з опитуванням матерів5 (йдеться про національне опитування, яке вважається репрезентативним для дітородного населення США віком 18-44 років). Дані про частоту інтранатальної та неонатальної смертності порівнювалися з аналогічними даними в інших північноамериканських дослідженнях, які охоплюють щонайменше 500 пологів, які або були заплановані поза медичними установами, або підпадають під порівняльне дослідження пологів низького ризику в медичних установах.

Результати

Загалом 409 сертифікованих професійних акушерок з усієї території США та двох провінцій Канади зареєстрували 7623 жінок, у яких передбачувана дата пологів припадала на 2000 рік. Вісімнадцять з 409 акушерок (4,4%) та їхні клієнтки були вилучені з дослідження, тому що вони не змогли взяти активну участь і вирішили не поновлювати сертифікацію або припинити практику. Від участі відмовилися 60 матерів (0,8%). На схемі показано, чому жінки відмовилися від супроводу до пологів та покинули очікуване місце народження з початком пологів.

Характеристики матерів

Ми зосередилися на 5418 жінках, які на момент початку пологів мали намір народжувати вдома. Таблиця 1 порівнює їх з усіма жінками, які народили дітей в одноплідних пологах при потиличному передлежанні в терміні вагітності 37 тижнів або більше на території США в 2000 р., за 13 особистісними та поведінковими показниками, пов'язаними з перинатальними ризиками.Жінки, які починали народжувати вдома, виявилися в середньому старшими, мали нижчий соціально-економічний статус і вищу освіту, а також серед них порівняно рідше траплялиться афроамериканки або латиноамериканки, ніж серед жінок з доношеною вагітність та одноплідних пологах з потиличним передлежанням у медичних закладах на території США у 2002 році

Переведення в медичні заклади

Із 5418 жінок 655 (12,1%) було госпіталізовано під час або після пологів. Таблиця 2 описує переведення за показниками часу, терміновості та причини переведення. П'ятеро з кожних шести переведених жінок (83,4%) були переведені до початку пологів, половина (51,2%) були переведені через відсутність прогресування пологів, виснаження або потребу в полегшенні болю. Після пологів 1,3% матерів і 0,7% новонароджених переводили в лікарню, найчастіше через кровотечі у матерів (0,6% від загальної кількості пологів), затримку народження плаценти (0,5%) або проблеми з диханням у новонароджених (0,6%). Акушерка вважала переведення терміновим у 3,4% планованих домашніх пологів. Переведення в медзаклади в чотири рази частіше відбувалося серед жінок, які народжували вперше (25,1%), ніж у повторних пологах (6,3%), але термінове транспортування до медичних установ траплялися лише вдвічі частіше серед жінок, які народжували вперше (5,1%), ніж серед жінок у повторних пологах (2,6%).

Медичні втручання

Індивідуальна частота медичних втручань при домашніх пологах стабільно була вдвічі нижчою ніж при пологах у лікарні. Таке співвідношення зберігалося незалежно від того, чи ми порівнюємо цей показник з аналогічним показником у групі відносно низького ризику (одноплідні пологи, потиличне передлежання, термін вагітності 37 тижнів або більше), що має невеликий відсоток вищого ризику в пологах, чи з показником усього населення, яке народжувало в лікарні (таблиця 3). Порівняно з групою відносно низького ризику, яка народжувала у медичних закладах, плановані домашні пологи асоціювалися з нижчою частотою застосування електронного моніторингу плода (9,6% проти 84,3%), епізіотомії (2,1% проти 33,0%), кесаревого розтину (3,7% проти 19,0%) та вакуумної екстракції плода (0,6% проти 5,5%). Частота кесаревого розтину у пологах, які планувалися як домашні, становила 8,3% серед жінок у їхніх перших пологах і 1,6% серед тих, які народжували повторно

Результати

Материнських смертей не було. Ми виключили зі статистики чотири випадки мертвонародження дітей, які померли перед пологами, але чиї матері все ж обрали домашні пологи, і трьох дітей з несумісними з життям вродженими вадами. Окрім цих випадків, було зафіксовано п'ять смертей під час пологів і шість у неонатальному періоді (див. схему). Показник частоти смертності у пологах був 2,0 смерті на 1000 планованих домашніх пологів. Частота інтранатальної та неонатальної смертності становила 1,7 смерті на 1000 запланованих домашніх пологів із низьким ризиком (в статистику не враховувались пологи з сідничним передлежанням та пологи двійні, оскільки вони не підпадають під категорію низького ризику). Ці результати щодо показників інтранатальної та неонатальної смертності співпадають із результатами більшості північноамериканських досліджень планованих пологів поза медичними установами 11–24 та пологів у групах з низьким ризиком у медустановах (таблиця 4).14 21 22 24–30

Пологи в сідничному передлежанні та багатоплідні пологи вдома і надалі суперечливо трактуються серед спеціалістів, які супроводжують домашні пологи. Зафіксовано два випадки смерті серед 80 запланованих домашніх пологів у сідничному передлежанні та жодного серед 13 пар двійнят. У 694 пологах (12,8%), в яких дитина народилася у воді, сталася одна смерть під час пологів (пологи на терміні 41 тижні і п'ять днів) і одна смерть через вроджені вади розвитку.

Оцінка за шкалою Апгар була дана 94,5% немовлят; 1,3% отримали нижче 7 балів за цією шкалою на 5 хвилині життя. Невідкладні неонатальні ускладнення були зареєстровані у 226 новонароджених (4,2% планованих домашніх пологів). Половина невідкладних неонатальних ускладнень були пов'язані з респіраторними проблемами. 130 немовлят (2,4%) було поміщено у відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Здоров'я в перші шість тижнів після пологів

Повідомлялося про проблеми зі здоров'ям протягом шести тижнів після пологів у 7% новонароджених. За даними 5200 (96%) матерів, які прийшли на післяпологовий огляд у 6 тижнів, у 98,3% дітей і 98,4% матерів було відзначено добрий стан здоров'я, без залишкових проблем зі здоров'ям. Через шість тижнів після пологів 95,8% цих жінок практикували грудне вигодовування немовлят, а 89,7% продовжували вигодовувати виключно грудьми.

Перевірка результатів і задоволення клієнток

Серед стратифікованої випадкової вибірки 10% жінок, з якими співробітники дослідження контактували безпосередньо для підтвердження результатів пологів, не було виявлено нової інформації про переведення до лікарні під час або після пологів, мертвонароджень або смертей новонароджених. Задоволеність матерів доглядом була високою за всіма 11 показниками, понад 97% з них повідомляли, що вони надзвичайно або дуже задоволені. 89,6% зазначали, що обрали б ту саму акушерку для наступних пологів, 9,1% хотіли би обрати іншу сертифіковану професійну акушерку та 1,7% надали б перевагу іншому типу супроводу.

Обговорення

Жінки, які на початку пологів мали намір народжувати вдома із сертифікованою професійною акушеркою, мали низький рівень інтранатальної та неонатальної смертності, ці дані відповідають даним більшості досліджень пологів низького ризику у медичних закладах Північної Америки. В таких пологах відзначається високий рівень безпеки і задоволення матерів. Понад 87% матерів та новонароджених не потребували госпіталізації.

Рандомізоване контрольоване дослідження було б найкращим способом вирішення проблеми можливої упередженості при відборі матерів, які планують домашні пологи, але рандомізоване контрольоване дослідження в Північній Америці є нездійсненним, беручи до уваги те, що навіть у Британії, де домашні пологи були включені в систему охорони здоров’я протягом деякого часу, і де співпраця є більш ймовірною, пілотне дослідження не вдалося.31 Проспективне групове дослідження поки що залишається найповнішим і найінформативнішим з доступних засобів.

Наші результати стосовно інтранатальної та неонатальної смертності є однозначними. Це узгоджується з результатами більшості інших північноамериканських досліджень планованих пологів поза медичними закладами та пологів жінок з групи низького ризику у медичних закладах (таблиця 4). Мета-аналіз2 та останні дослідження в Британії3 4 32, Швейцарії33 та Нідерландах34 посилили підтримку домашніх пологів. Дослідники повідомили про високу загальну перинатальну смертність у дослідженні домашніх пологів в Австралії, дійшовшивисновку, що домашні пологи у групах низького ризику в Австралії показали хороші результати, але пологи у групах високого ризику призвели до високого рівня смертності вдома, якої можна було уникнути.36 Два проспективні дослідження в Північній Америці показали позитивні результати домашніх пологів,23 24, але дослідження не були достатньо обширними, щоб подати відносно стабільні показники стосовно перинатальної смертності. Усі ці дані, включно з отриманими нами, суперечать дослідженню у Вашингтоні, що базувалося на інформації з сертифікатів про народження. 21 У цьому дослідженні повідомлялося, що ризик при домашніх пологах підвищується, разом з тим була відсутня чітка інформація про очікуване місце народження, що створювало потенційну ймовірність включення у статистику незапланованих домашніх пологів високого ризику без супроводу.28 37

У нашого дослідження є декілька сильних сторін. В першу чергу це одне з небагатьох і найбільше проспективне дослідження домашніх пологів, що дозволяє скласти відносно стабільну оцінку смертності під час та безпосередньо після пологів. Ми ретельно виокремили пологи, плановані як домашні від самого початку пологової діяльності, та включили в дослідження зовнішню незалежну перевірку результатів пологів 543 випадків планованих домашніх пологів. Ми зібрали дані у майже 400 акушерок з усього континенту.

Незалежно від методів дослідження, завжди існуватиме можливість викривлення результатів порівняння пологів удома та в медзакладі. Жінки, які обирають домашні пологи (або ті, які хотіли би взяти участь у рандомізованому дослідженні), можуть відрізнятися від жінок, які обирають лікарню для народження своїх дітей показниками, які неможливо точно виміряти. Наприклад, жінкам, які обирають домашні пологи, може бути притаманна велика віра у свою здатність народити безпечно з невеликим медичним втручанням. З іншого боку, жінки, які обирають пологи у лікарні, можуть мати певну психологічну перевагу у Північній Америці, що асоціюється з відсутністю необхідності мати справу з соціальним тиском і страхами з боку їхніх партнерів, родичів або друзів з приводу їхнього вибору місця пологів.

Наші результати можна вважати релевантними для широкої спільноти акушерок з загальною сертифікацією. Північноамериканський реєстр акушерок було створено в 1987 році для підтвердження кваліфікації сертифікованих професійних акушерок —шлях офіційної сертифікації для тих акушерок, залучених до супроводу домашніх пологів, які не мали кваліфікації медсестри і які мали різну освітню базу. Таким чином жінки, які вирішили стати сертифікованими професійними акушерками, були підгрупою великої спільноти акушерок з загальною сертифікацією в Північній Америці. Їхня неоднорідна освітня та акушерська база були схожа на освітню базу та практичний досвід дипломованих професійних акушерок. З 1993 по 1999, використовуючи попередню ітерацію анкетних даних, ми зібрали багато ретроспективних даних, наданих на добровільних засадах переважно акушерками з загальною сертифікацією, які брали участь у домашніх пологах, і які потрапили сюди через відповідні організації Сполучених Штатів та Канади

Ці раніше неопубліковані дані про понад 11 000 запланованих домашніх пологів показали подібні результати щодо демографічних показників, рівня втручання, переведення до медичних закладів та несприятливих наслідків.

Як і у випадку з перспективним дослідженням Національного пологового центру США19 і проспективним дослідженням домашніх пологів у США23, головним обмеженням дослідження була нездатність розробити робочу методологія, з допомогою якої можна було би вивчити національну проспективну групу пологів низького ризику у медичних закладах, щоб безпосередньо порівняти захворюваність і смертність. Анкети щодо життєво важливих показників не збирають достовірної інформації про медичні фактори ризику, які необхідні для створення ретроспективної групи жінок, у яких відбулися пологи порівняно низького рівня ризику у медичних закладах 38–40, а також виписки з медичних закладів та історії всіх пологів не є доступні як зразки для досліджень і існують певні обмеження щодо їх використання, оскільки вони в першу чергу призначені для використання як адміністративних записів.

Єдиним винятком і важливим доповненням до нашого дослідження було дослідження Шлензки в Каліфорнії.22 У цій докторській дисертації автору вдалося забезпечити велику, чітко визначену ретроспективну групу планованих домашніх та лікарняних пологів з однаковими профілями низького ризику, оскільки свідоцтва про народження та смерть у Каліфорнії містять інформацію про очікуване місце народження, і інформація про це була прикріплена до виписок з медичних установ за 1989-90 роки для дослідження кесаревого розтину. Коли автор порівнював 3385 планованих домашніх пологів з 806 402 лікарняних пологів із групи низького ризику, він щоразу виявляв, що показники перинатальної смертності при домашніх пологах були дещо нижчі. Результати були послідовними незалежно від того, які критерії застосовувалися для окреслення групи низького ризику (більш ліберальні чи суворі), а також незалежно від того, чи аналіз передбачав просту стандартизацію показників, чи розширене коригування всіх зібраних варіацій потенційного ризику.22

Економічний аналіз показав, що неускладнені вагінальні пологи в лікарні в США обходяться в середньому втричі дорожче, ніж аналогічні пологи вдома з акушеркою41-42 Наше дослідження за участю сертифікованих кваліфікованих акушерок свідчить про хороші результати пологів серед жінок із групи низького ризику без рутинного застосування дорогих медичних втручань. Наші результати відповідають результатам попередніх міжнародних досліджень на тему безпеки домашніх пологів з акушерками. Наведена інформація підтримує рекомендації Американської державної асоціації охорони здоров'я, метою яких є розширення доступу до послуг у сфері супроводу пологів за участю акушерок у США. Ми рекомендуємо взяти до уваги цю інформацію під час прийняття страховиками та органами управління рішень щодо правового статусу та підтримки домашніх пологів та привілеїв у медичних закладах для сертифікованих професійних акушерок.

Посилання

Схема мотивів матерів, які користувалися послугами сертифікованих професійних акушерок, 2000р

Жінки, зареєстровані проспективно на пологи у 2000 р. (n=7286)

Припинили супровід (n=1038, 14,2%):

Зареєструвався під час першого відвідування, але не повернулися до акушерки (n=133)

Соціальні причини (n=436, 6,0%)

:Обрали пологи в лікарні (n=142)

Змінили місце проживання (n=119)

Змінили акушерку (n=53)

Неприйнятна вартість супроводу (n=35)

Інше (n=87)Медичні причини (n=469, 6,4%):

Перенаправлено з приводу ускладнень вагітності (n=205)

Викидень (n=171)

Передчасні пологи - скеровано по лікарську допомогу (n=58)

Мертвонародження перед пологами; ≥20 тижнів (n=19)

Пари близнюків (n=16)

Таблиця 1. Характеристики 5418 жінок, які планували домашні пологи з сертифікованими професійними акушерками у Сполучених Штатах, 2000 рік, порівняно з усіма одноплідними пологами в потиличному передлежанні на ≥37 тижнях вагітності в Сполучених Штатах, 2000 р. Значення відображає відсотки, якщо не вказано інше.

* Відсотки не завжди в сумі дають 100 через відсутність даних.

+На основі даних зі свідоцтв про народження 3 360 868 таких пологів. Дані отримані від Національного центру статистики охорони здоров'я.

+На підставі оцінки акушерки.

Таблиця 2 Переведення до лікарні 5418 жінок, які мали намір народжувати вдома з сертифікованою професійною акушеркою в Сполучених Штатах, 2000. Укладено за часом, терміновістю та причинами.

*104 з цих жінок були переведені до лікарні після первинної оцінки пологів акушерками(1,9% пологів), з них 38 - термінові.

Загальна кількість термінових переведень до лікарні вказана лише згідно основної причини для переводу, але сума переводів у стовпчику з їх кількістю перевищує реальну кількість, оскільки охоплює і основну, і вторинну причину(якщо така є) транспортування до лікарні.

Таблиця 3 Показники медичного втручання у 5418 планованих домашніх пологів у супроводі сертифікованих професійних акушерок та в порівнянні з аналогічними показниками при пологах у медичних закладах в Сполучених Штатах

НЗ=не зазначено у свідоцтві про народження

НЗ=не зазначено у свідоцтві про народження.

* На підставі даних зі свідоцтв про народження всіх 3 360 868 таких пологів у Сполучених Штатах у 2000 році

Дані надані Національним центром статистики охорони здоров’я.10 Загалом це група жінок з низьким ризиком ускладнень під час пологів, проте в ній включено невеликий відсоток жінок з високим ризиком ускладнень, яким, ймовірно, знадобиться більша кількість медичних втручань.

*Результати опитування матерів, жовтень 2002 р. Відсотки вирахувані відповідно до загальної популяції породіль у віці 18-44,5 років у США.

Включає близько 20% жінок, які не належать до групи низького ризику і у яких можуть бути вищі показники медичних втручань.

* І в дослідженні сертифікованих професійних акушерок 2000 року, і в опитуванні матерів було зазначено і вдалі, і невдалі заспосування індукції пологів. Однак у даних зі свідоцтв про народження у США повідомляється тільки про успішні випадки індукції пологової діяльності.

Таблиця 4 Комбінована смертність під час пологів і неонатальна смертність у дослідженнях планованих пологів поза межами медичних закладів або пологів у лікарні у групах низького ризику в Північній Америці (принаймні 500 пологів)

Таблиця представлена лише для загального порівняння. Пряме порівняння відносної смертності між окремими дослідженнями не рекомендується, оскільки багато показників є нестабільними через малу кількість смертей, плани дослідження можуть відрізнятися (ретроспективне проти проспективного, оцінка та визначення низького ризику тощо), здатність охопити та виділити пізню неонатальну смертність відрізняється в різних дослідженнях.

У досліджуваних популяціях можуть існувати значні відмінності в таких факторах, як соціально економічний статус, розподіл паритету та використані критерії перевірки ризику. Наприклад, зверніть увагу на дослідження Шлензки. Загальна смертність немовлят із низьким ризиком вагою понад 2500 г, народжених у домашніх пологах, становила 2,4 на 1000, а в пологах у лікарні – 1,9 на 1000. Однак коли коли застосували стандартні методи для коригування відмінностей у профілях ризику двох груп (непряма стандартизація та логістична регресія), обидва методи показали дещо нижчий ризик для планованих домашніх пологів

* Виключає летальні вроджені аномалії.

†Лише неонатальна смертність, про смертність під час пологів не повідомляється

Категорії смерті новонароджений під час та після пологів (n=14)серед 5418 жінок, які станом на момент початку пологової діяльності мали намір народити вдома

Смертність під час пологів (n=5)

Доношена вагітність, жінка переведена до лікарні в на першій стадії пологів, випадання пуповини, виявлений шляхом штучного розриву плодових оболонок Доношена вагітність, сідничне передлежання, переведена на другій стадії через Уповільнення пологової діяльності, народила під час транспортування Доношена вагітність, сідничне передлежання, переведення після домашніх пологів Термін вагітності 41 тиждень 5 днів. Субгалеальний, субдуральний,субарахноїдальний крововиливи. Регулдярний моніторинг серцевої діяльності плода не виявив порушень. Оцінка за шкалою Апгар 1 і 0

Переношена вагітність, пологи на терміні 42 тижні три дні, обвиття пуповини навколо шиї 6X і справжній вузол

Смертність новонароджених (n=9)

Летальні вроджені аномалії (n = 3):

Карликовість і споріднені аномалії

Акрокаллозальний синдром

Трисомія 13

Інші причини (n = 6):

Доношена вагітність, термінові пологи. Оцінка за шкалою Апгар 6/2. Негайно доставлена в лікарню, дитина померла у віці 1 год в лікарні. При розтині виявлено «легеневу легку медіальну гіпертрофію артеріол, які вказують на можливу персистуючу легеневу гіпертензію новонародженого або стійкий фетальний кровообіг плода. . . деякі джерела стверджують, що це СРДС, інші заперечують таку ймовірність, посилаючись на вік дитини. В кожному разі, дитина мала гіпоксію ісерцево-легеневу зупинка»Доношена вагітність, оцінка за шкалою Апгар 9/10. Раптова зупинка дихання у віці 15 годин. Раптова смерть на п'ятому дні в лікарні.Синдром дитячої смерті

Доношена вагітність, переведення при первинній оцінці через Припинення пологової діяльності, розрив передлажачих судин плаценти раніше, ніж плідних оболонок, кесарів розтин, дитина померла в лікарні через два дні після народження.

Доношена вагітність, оцінка за шкалою Апгар 9/10. Дитина померла у віці 26 год.

Синдром раптової дитячої смерті

Переношена вагітність, термін гестації на момент пологів 42 тижні 2 дні за клінічними даними, оскільки мати не знала дати останньої менструації і відмовилася від УЗД. Сповільнення прогресу пологової діяльності під час другої фази, з яким вдалоося впоратися завдяки зміні позиції жінки.

Оцінка за шкалою Апгар 3/2. Ушкодження головного мозку асоційоване з аноксією, дитина померла на 16-му дні життя.

Доношена вагітність. Матір з немовлям доставили до лікарні, тому що викликав занепокоєння стан матері. а не дитини, але обох виписали протягом 24 годин.

Матері, а не дитині терапевт кілька разів призначив антибіотики через кілька днів після народження з приводу скарг на загальне нездужання. Дитина повторно госпіталізована до лікарні з дому на 16 день через проблеми з вигодовуванням, померла на 19 день від стрептококу групи В, якого в неї не виявили до того..

Що вже відомо на цю тему

Планові домашні пологи у жінок з групи низького ризику з високорозвинених країн, де акушерство добре інтегроване в систему охорони здоров'я, вважають такими самими безпечними, як і пологи групи низького ризику в умовах медичного закладу.

Акушерки, які беруть участь у домашніх пологах, недостатньо інтегрованів систему охорони здоров’я Сполучених Штатів.

Докази безпеки таких домашніх пологів обмежені.

Яку нову інформацію дає це дослідження

При планованих домашніх пологах у супроводі сертифікованих професійних акушерок у Сполучених Штатах зафіксовано показники інтранатальної інеонатальної смертності, подібні до тих, які зафіксовано при пологах у лікарні у групах низького ризику.

Показники медичного втручання для планових домашніх пологів були нижчі, ніж для планованих пологів у лікарні у групах низького ризику.

Результати планованих домашніх пологів із сертифікованими професійними акушерами

Бетті-Енн Девіс

Результати планованих домашніх пологів з сертифікованими професійними акушерками: велике проспективне дослідження в Північній Америці

Бетті-Енн Девіс

Кеннет С. Джонсон - старший епідеміолог (Відділ нагляду та оцінки ризиків, Центр профілактики та контролю хронічних захворювань, Агентство охорони здоров'я Канади, PL 6702A, Оттава, Онтаріо, Канада K1A OK9)Бетті-Енн Девісс - керівник проекту (Ініціатива щодо безпечного материнства / новонародженим, Міжнародна федерація гінекології та акушерства, Оттава, Канада)

Анотація

Мета: Оцінити безпеку домашніх пологів у Північній Америці за участю акушерок з загальною сертифікацією, у юрисдикціях, де ця практика погано інтегрована в систему охорони здоров'я.Дизайн дослідження: проспективне групове дослідження.Параметри: усі домашні пологи за участю сертифікованих професійних акушерок у Сполучених Штатах (98% вибірки) і Канаді, 2000 рік.Вибірка: 5418 жінок, планована дата пологів яких припадала на 2000 рік, які на момент початку перейм планували народити вдома з підтримкою акушерок із загальною сертифікацією (без освіти медсестри).Основні показники результату: інтранатальна та неонатальна смертність, перинатальне переведення на стаціонарне лікування, медичне втручання під час пологів, грудне вигодовування та задоволення пологами матері.Результати: 655 (12,1%) жінок, які мали намір народжувати вдома на момент початку пологів, під час пологів були переведені в медичний заклад. Медичні показники втручання включали епідуральну анестезію (4,7%), епізіотомію (2,1%), накладання щипців (1,0%), вакуумну екстракцію (0,6%) і кесарів розтин (3,7%); ці показники були значно нижчими, ніж у жінок США з групи низького ризику, які народжували в медичних закладах. Показник інтранатальної і неонатальної смертності серед жінок, які на момент початку перейм вважалися групою низького ризику, за винятком смертей через вроджені аномалії, несумісних із життям, становив 1,7 смерті на 1000 запланованих домашніх пологів. Ці результати наближені до результатів інших досліджень потенційних ризиків у пологах вдома та в медзакладах у групах з низьким рівнем ризику в Північній Америці. Жодна мати не померла. Не було виявлено розбіжностей при незалежній оцінці перинатальних наслідків.Висновки: при планових домашніх пологах у жінок з групи низького ризику у Північній Америці за участю професійних сертифікованих акушерок відзначають з нижчі показники частоти медичного втручання (порівняно з аналогічними показниками в пологах, що відбуваються у медзакладах), але показники пологової та неонатальної смертності залишаються наближеними до показників пологової та неонатальноі смертності під час пологів у медичних закладах у жінок з груп низького ризику у Сполучених Штатах Америки

Вступ

Незважаючи на велику кількість доказів, що свідчать про безпеку планових домашніх пологів для жінок із низьким ризиком вагітності1-4, це питання все ще залишається суперечливим у більшості високорозвинених країн. Погляди на це особливо поляризовані у Сполучених Штатах. Зростає кількість медичних втручань та вартість пологів у медичних закладах, акушерок, залучених до супроводу домашніх пологів, позбавляють можливості займати провідні посади в медзакладах та користуватися відповідними привілеями. 5 Хоча кілька канадських медичних товариств6 7 іАмериканська асоціація громадського здоров'я8 ухвалила політику про підтримку та заохочення домашніх пологів як таких що мають право на існування, Американський коледж акушерів і гінекологів продовжує протистояти цій практиці.9 Дослідження домашніх пологів піддавали критиці, якщо вибірка була недостатньою, щоб точно оцінити перинатальну смертність, якщо не було достатньо чітко розмежовано заплановані домашні пологи від незапланованих або якщо дослідження було ретроспективним, з можливістю упередженої оцінки результатів. Щоб вирішити ці проблеми, ми провели велике проспективне дослідження планових домашніх пологів. Північноамериканський Реєстр акушерок надав нам рідкісну можливість дослідитипрактику визначеної вибірки акушерок із загальною сертифікацією, які супроводжували домашні пологи по всьому континенту. Ми порівняли перинатальні результати нашого дослідження з результатами досліджень групи низького ризику у пологах в медичних закладах Сполучених Штатів.

Методи

Північноамериканський реєстр акушерок засвідчує компетентність акушерок, подаючи облікові дані сертифікованих професійних акушерок, в першу чергу тих, які приймають домашні пологи. Наша цільова вибірка складалася з усіх жінок, які користувалися послугами сертифікованих професійних акушерок у Канаді чи Сполучених Штатах як основного партнера в пологах (партнер у пологах - особа, яка надає підтримку, піклується про комфорт жінки в пологах, в даному випадку це також і людина, яка приймає пологи. (прим. перекладача)). з очікуваною датою пологів у 2000 р. Восени 1999 р. Північноамериканський реєстр акушерок зробив участь у дослідженні обов'язковою для поновлення сертифікації та надав електронну базу даних 534 сертифікованих професійних акушерок з актуальними обліковими даними. Ми контактували з 502 акушерками (94,0%); з 32 (6,0%) не вдалося знайти контакт через електронну пошту, телефон, пошту чи місцеві асоціації, 82 (15,4%) припинили самостійну практику, а 11 (2,1%) припинили практику у зв'язку з виходом на пенсію. Ми надіслали підшивку з анкетами та інструкціями для дослідження 409 практикуючим акушеркам, які погодилися взяти участь у дослідженні.

Збір даних

Для кожної нової клієнтки на початку супроводу акушерка вказувала ідентифікаційну інформацію у журналі реєстрації. Було отримано інформовану згоду, включно з дозволом клієнток на контакт з нами для перевірки інформації після завершення догляду. Акушерки заповнювали анкети з детальною інформацією про весь супровід. Кожних три місяці акушерка повинна була надсилати копію оновленого журналу реєстрації, інформованої згоди для нових клієнток та заповнені анкети жінок щонайменше через шість тижнів після пологів.

Щоб підтвердити, що дані були отримані для кожної зареєстрованої клієнтки, ми прив’язали введені дані до реєстраційної бази даних. Ми розглянули клінічні деталі та обставини мертвонароджень та інтранатальних і неонатальних смертей і телефонували акушеркам для підтвердження та уточнення інформації. Щоб перевірити цю інформацію, ми надіслали відповідні запити та отримали звіти поліції, результати розтинів і звіти медичних закладів про всі смерті, крім чотирьох. По цих чотирьох випадках ми отримали експертні оцінки.

Перевірка та задоволення

Ми звернулися до стратифікованої випадкової 10% вибірки з понад 500 матерів, включаючи принаймні одну клієнтку на кожну акушерку в дослідженні. Матерів запитували про дату та місце пологів, про необхідність допомоги в медичному закладі, про наявність проблем з доглядом, про стан здоров’я її самої та дитини, а також їм поставили 11 питань про рівень їхнього задоволення акушерським доглядом

Аналіз даних

Під час дослідження ми зосереджувалися на особистих даних клієнток, причинах припинення супроводу до пологів, частоті та причинах переведення до стаціонару під час пологів і після пологів, медичних втручаннях, здоров'ї та госпіталізації новонародженого і/або матері з народження до шести тижнів після пологів, смертності під час та після пологів і грудному вигодовуванні. Ми порівнювали дані про частоту медичних втручань у планових домашніх пологах з даними з виписок про народження для всіх 3 360 868 одноплідних пологів з потиличним передлежанням в терміні від 37 тижня вагітності і пізніше на території Сполучених Штатів у 2000 році, згідно з інформацією Національного центру статистики охорони здоров’я10. Ці дані трактувалися як дані контрольної групи низького ризику. Ми також порівнювали показники частоти медичних втручань з опитуванням матерів5 (йдеться про національне опитування, яке вважається репрезентативним для дітородного населення США віком 18-44 років). Дані про частоту інтранатальної та неонатальної смертності порівнювалися з аналогічними даними в інших північноамериканських дослідженнях, які охоплюють щонайменше 500 пологів, які або були заплановані поза медичними установами, або підпадають під порівняльне дослідження пологів низького ризику в медичних установах.

Результати

Загалом 409 сертифікованих професійних акушерок з усієї території США та двох провінцій Канади зареєстрували 7623 жінок, у яких передбачувана дата пологів припадала на 2000 рік. Вісімнадцять з 409 акушерок (4,4%) та їхні клієнтки були вилучені з дослідження, тому що вони не змогли взяти активну участь і вирішили не поновлювати сертифікацію або припинити практику. Від участі відмовилися 60 матерів (0,8%). На схемі показано, чому жінки відмовилися від супроводу до пологів та покинули очікуване місце народження з початком пологів.

Характеристики матерів

Ми зосередилися на 5418 жінках, які на момент початку пологів мали намір народжувати вдома. Таблиця 1 порівнює їх з усіма жінками, які народили дітей в одноплідних пологах при потиличному передлежанні в терміні вагітності 37 тижнів або більше на території США в 2000 р., за 13 особистісними та поведінковими показниками, пов'язаними з перинатальними ризиками.Жінки, які починали народжувати вдома, виявилися в середньому старшими, мали нижчий соціально-економічний статус і вищу освіту, а також серед них порівняно рідше траплялиться афроамериканки або латиноамериканки, ніж серед жінок з доношеною вагітність та одноплідних пологах з потиличним передлежанням у медичних закладах на території США у 2002 році

Переведення в медичні заклади

Із 5418 жінок 655 (12,1%) було госпіталізовано під час або після пологів. Таблиця 2 описує переведення за показниками часу, терміновості та причини переведення. П'ятеро з кожних шести переведених жінок (83,4%) були переведені до початку пологів, половина (51,2%) були переведені через відсутність прогресування пологів, виснаження або потребу в полегшенні болю. Після пологів 1,3% матерів і 0,7% новонароджених переводили в лікарню, найчастіше через кровотечі у матерів (0,6% від загальної кількості пологів), затримку народження плаценти (0,5%) або проблеми з диханням у новонароджених (0,6%). Акушерка вважала переведення терміновим у 3,4% планованих домашніх пологів. Переведення в медзаклади в чотири рази частіше відбувалося серед жінок, які народжували вперше (25,1%), ніж у повторних пологах (6,3%), але термінове транспортування до медичних установ траплялися лише вдвічі частіше серед жінок, які народжували вперше (5,1%), ніж серед жінок у повторних пологах (2,6%).

Медичні втручання

Індивідуальна частота медичних втручань при домашніх пологах стабільно була вдвічі нижчою ніж при пологах у лікарні. Таке співвідношення зберігалося незалежно від того, чи ми порівнюємо цей показник з аналогічним показником у групі відносно низького ризику (одноплідні пологи, потиличне передлежання, термін вагітності 37 тижнів або більше), що має невеликий відсоток вищого ризику в пологах, чи з показником усього населення, яке народжувало в лікарні (таблиця 3). Порівняно з групою відносно низького ризику, яка народжувала у медичних закладах, плановані домашні пологи асоціювалися з нижчою частотою застосування електронного моніторингу плода (9,6% проти 84,3%), епізіотомії (2,1% проти 33,0%), кесаревого розтину (3,7% проти 19,0%) та вакуумної екстракції плода (0,6% проти 5,5%). Частота кесаревого розтину у пологах, які планувалися як домашні, становила 8,3% серед жінок у їхніх перших пологах і 1,6% серед тих, які народжували повторно

Результати

Материнських смертей не було. Ми виключили зі статистики чотири випадки мертвонародження дітей, які померли перед пологами, але чиї матері все ж обрали домашні пологи, і трьох дітей з несумісними з життям вродженими вадами. Окрім цих випадків, було зафіксовано п'ять смертей під час пологів і шість у неонатальному періоді (див. схему). Показник частоти смертності у пологах був 2,0 смерті на 1000 планованих домашніх пологів. Частота інтранатальної та неонатальної смертності становила 1,7 смерті на 1000 запланованих домашніх пологів із низьким ризиком (в статистику не враховувались пологи з сідничним передлежанням та пологи двійні, оскільки вони не підпадають під категорію низького ризику). Ці результати щодо показників інтранатальної та неонатальної смертності співпадають із результатами більшості північноамериканських досліджень планованих пологів поза медичними установами 11–24 та пологів у групах з низьким ризиком у медустановах (таблиця 4).14 21 22 24–30

Пологи в сідничному передлежанні та багатоплідні пологи вдома і надалі суперечливо трактуються серед спеціалістів, які супроводжують домашні пологи. Зафіксовано два випадки смерті серед 80 запланованих домашніх пологів у сідничному передлежанні та жодного серед 13 пар двійнят. У 694 пологах (12,8%), в яких дитина народилася у воді, сталася одна смерть під час пологів (пологи на терміні 41 тижні і п'ять днів) і одна смерть через вроджені вади розвитку.

Оцінка за шкалою Апгар була дана 94,5% немовлят; 1,3% отримали нижче 7 балів за цією шкалою на 5 хвилині життя. Невідкладні неонатальні ускладнення були зареєстровані у 226 новонароджених (4,2% планованих домашніх пологів). Половина невідкладних неонатальних ускладнень були пов'язані з респіраторними проблемами. 130 немовлят (2,4%) було поміщено у відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Здоров'я в перші шість тижнів після пологів

Повідомлялося про проблеми зі здоров'ям протягом шести тижнів після пологів у 7% новонароджених. За даними 5200 (96%) матерів, які прийшли на післяпологовий огляд у 6 тижнів, у 98,3% дітей і 98,4% матерів було відзначено добрий стан здоров'я, без залишкових проблем зі здоров'ям. Через шість тижнів після пологів 95,8% цих жінок практикували грудне вигодовування немовлят, а 89,7% продовжували вигодовувати виключно грудьми.

Перевірка результатів і задоволення клієнток

Серед стратифікованої випадкової вибірки 10% жінок, з якими співробітники дослідження контактували безпосередньо для підтвердження результатів пологів, не було виявлено нової інформації про переведення до лікарні під час або після пологів, мертвонароджень або смертей новонароджених. Задоволеність матерів доглядом була високою за всіма 11 показниками, понад 97% з них повідомляли, що вони надзвичайно або дуже задоволені. 89,6% зазначали, що обрали б ту саму акушерку для наступних пологів, 9,1% хотіли би обрати іншу сертифіковану професійну акушерку та 1,7% надали б перевагу іншому типу супроводу.

Обговорення

Жінки, які на початку пологів мали намір народжувати вдома із сертифікованою професійною акушеркою, мали низький рівень інтранатальної та неонатальної смертності, ці дані відповідають даним більшості досліджень пологів низького ризику у медичних закладах Північної Америки. В таких пологах відзначається високий рівень безпеки і задоволення матерів. Понад 87% матерів та новонароджених не потребували госпіталізації.

Рандомізоване контрольоване дослідження було б найкращим способом вирішення проблеми можливої упередженості при відборі матерів, які планують домашні пологи, але рандомізоване контрольоване дослідження в Північній Америці є нездійсненним, беручи до уваги те, що навіть у Британії, де домашні пологи були включені в систему охорони здоров’я протягом деякого часу, і де співпраця є більш ймовірною, пілотне дослідження не вдалося.31 Проспективне групове дослідження поки що залишається найповнішим і найінформативнішим з доступних засобів.

Наші результати стосовно інтранатальної та неонатальної смертності є однозначними. Це узгоджується з результатами більшості інших північноамериканських досліджень планованих пологів поза медичними закладами та пологів жінок з групи низького ризику у медичних закладах (таблиця 4). Мета-аналіз2 та останні дослідження в Британії3 4 32, Швейцарії33 та Нідерландах34 посилили підтримку домашніх пологів. Дослідники повідомили про високу загальну перинатальну смертність у дослідженні домашніх пологів в Австралії, дійшовшивисновку, що домашні пологи у групах низького ризику в Австралії показали хороші результати, але пологи у групах високого ризику призвели до високого рівня смертності вдома, якої можна було уникнути.36 Два проспективні дослідження в Північній Америці показали позитивні результати домашніх пологів,23 24, але дослідження не були достатньо обширними, щоб подати відносно стабільні показники стосовно перинатальної смертності. Усі ці дані, включно з отриманими нами, суперечать дослідженню у Вашингтоні, що базувалося на інформації з сертифікатів про народження. 21 У цьому дослідженні повідомлялося, що ризик при домашніх пологах підвищується, разом з тим була відсутня чітка інформація про очікуване місце народження, що створювало потенційну ймовірність включення у статистику незапланованих домашніх пологів високого ризику без супроводу.28 37

У нашого дослідження є декілька сильних сторін. В першу чергу це одне з небагатьох і найбільше проспективне дослідження домашніх пологів, що дозволяє скласти відносно стабільну оцінку смертності під час та безпосередньо після пологів. Ми ретельно виокремили пологи, плановані як домашні від самого початку пологової діяльності, та включили в дослідження зовнішню незалежну перевірку результатів пологів 543 випадків планованих домашніх пологів. Ми зібрали дані у майже 400 акушерок з усього континенту.

Незалежно від методів дослідження, завжди існуватиме можливість викривлення результатів порівняння пологів удома та в медзакладі. Жінки, які обирають домашні пологи (або ті, які хотіли би взяти участь у рандомізованому дослідженні), можуть відрізнятися від жінок, які обирають лікарню для народження своїх дітей показниками, які неможливо точно виміряти. Наприклад, жінкам, які обирають домашні пологи, може бути притаманна велика віра у свою здатність народити безпечно з невеликим медичним втручанням. З іншого боку, жінки, які обирають пологи у лікарні, можуть мати певну психологічну перевагу у Північній Америці, що асоціюється з відсутністю необхідності мати справу з соціальним тиском і страхами з боку їхніх партнерів, родичів або друзів з приводу їхнього вибору місця пологів.

Наші результати можна вважати релевантними для широкої спільноти акушерок з загальною сертифікацією. Північноамериканський реєстр акушерок було створено в 1987 році для підтвердження кваліфікації сертифікованих професійних акушерок —шлях офіційної сертифікації для тих акушерок, залучених до супроводу домашніх пологів, які не мали кваліфікації медсестри і які мали різну освітню базу. Таким чином жінки, які вирішили стати сертифікованими професійними акушерками, були підгрупою великої спільноти акушерок з загальною сертифікацією в Північній Америці. Їхня неоднорідна освітня та акушерська база були схожа на освітню базу та практичний досвід дипломованих професійних акушерок. З 1993 по 1999, використовуючи попередню ітерацію анкетних даних, ми зібрали багато ретроспективних даних, наданих на добровільних засадах переважно акушерками з загальною сертифікацією, які брали участь у домашніх пологах, і які потрапили сюди через відповідні організації Сполучених Штатів та Канади

Ці раніше неопубліковані дані про понад 11 000 запланованих домашніх пологів показали подібні результати щодо демографічних показників, рівня втручання, переведення до медичних закладів та несприятливих наслідків.

Як і у випадку з перспективним дослідженням Національного пологового центру США19 і проспективним дослідженням домашніх пологів у США23, головним обмеженням дослідження була нездатність розробити робочу методологія, з допомогою якої можна було би вивчити національну проспективну групу пологів низького ризику у медичних закладах, щоб безпосередньо порівняти захворюваність і смертність. Анкети щодо життєво важливих показників не збирають достовірної інформації про медичні фактори ризику, які необхідні для створення ретроспективної групи жінок, у яких відбулися пологи порівняно низького рівня ризику у медичних закладах 38–40, а також виписки з медичних закладів та історії всіх пологів не є доступні як зразки для досліджень і існують певні обмеження щодо їх використання, оскільки вони в першу чергу призначені для використання як адміністративних записів.

Єдиним винятком і важливим доповненням до нашого дослідження було дослідження Шлензки в Каліфорнії.22 У цій докторській дисертації автору вдалося забезпечити велику, чітко визначену ретроспективну групу планованих домашніх та лікарняних пологів з однаковими профілями низького ризику, оскільки свідоцтва про народження та смерть у Каліфорнії містять інформацію про очікуване місце народження, і інформація про це була прикріплена до виписок з медичних установ за 1989-90 роки для дослідження кесаревого розтину. Коли автор порівнював 3385 планованих домашніх пологів з 806 402 лікарняних пологів із групи низького ризику, він щоразу виявляв, що показники перинатальної смертності при домашніх пологах були дещо нижчі. Результати були послідовними незалежно від того, які критерії застосовувалися для окреслення групи низького ризику (більш ліберальні чи суворі), а також незалежно від того, чи аналіз передбачав просту стандартизацію показників, чи розширене коригування всіх зібраних варіацій потенційного ризику.22

Економічний аналіз показав, що неускладнені вагінальні пологи в лікарні в США обходяться в середньому втричі дорожче, ніж аналогічні пологи вдома з акушеркою41-42 Наше дослідження за участю сертифікованих кваліфікованих акушерок свідчить про хороші результати пологів серед жінок із групи низького ризику без рутинного застосування дорогих медичних втручань. Наші результати відповідають результатам попередніх міжнародних досліджень на тему безпеки домашніх пологів з акушерками. Наведена інформація підтримує рекомендації Американської державної асоціації охорони здоров'я, метою яких є розширення доступу до послуг у сфері супроводу пологів за участю акушерок у США. Ми рекомендуємо взяти до уваги цю інформацію під час прийняття страховиками та органами управління рішень щодо правового статусу та підтримки домашніх пологів та привілеїв у медичних закладах для сертифікованих професійних акушерок.

Посилання

Схема мотивів матерів, які користувалися послугами сертифікованих професійних акушерок, 2000р

Жінки, зареєстровані проспективно на пологи у 2000 р. (n=7286)

Припинили супровід (n=1038, 14,2%):

Зареєструвався під час першого відвідування, але не повернулися до акушерки (n=133)

Соціальні причини (n=436, 6,0%)

:Обрали пологи в лікарні (n=142)

Змінили місце проживання (n=119)

Змінили акушерку (n=53)

Неприйнятна вартість супроводу (n=35)

Інше (n=87)Медичні причини (n=469, 6,4%):

Перенаправлено з приводу ускладнень вагітності (n=205)

Викидень (n=171)

Передчасні пологи - скеровано по лікарську допомогу (n=58)

Мертвонародження перед пологами; ≥20 тижнів (n=19)

Пари близнюків (n=16)

Таблиця 1. Характеристики 5418 жінок, які планували домашні пологи з сертифікованими професійними акушерками у Сполучених Штатах, 2000 рік, порівняно з усіма одноплідними пологами в потиличному передлежанні на ≥37 тижнях вагітності в Сполучених Штатах, 2000 р. Значення відображає відсотки, якщо не вказано інше.

* Відсотки не завжди в сумі дають 100 через відсутність даних.

+На основі даних зі свідоцтв про народження 3 360 868 таких пологів. Дані отримані від Національного центру статистики охорони здоров'я.

+На підставі оцінки акушерки.

Таблиця 2 Переведення до лікарні 5418 жінок, які мали намір народжувати вдома з сертифікованою професійною акушеркою в Сполучених Штатах, 2000. Укладено за часом, терміновістю та причинами.

*104 з цих жінок були переведені до лікарні після первинної оцінки пологів акушерками(1,9% пологів), з них 38 - термінові.

Загальна кількість термінових переведень до лікарні вказана лише згідно основної причини для переводу, але сума переводів у стовпчику з їх кількістю перевищує реальну кількість, оскільки охоплює і основну, і вторинну причину(якщо така є) транспортування до лікарні.

Таблиця 3 Показники медичного втручання у 5418 планованих домашніх пологів у супроводі сертифікованих професійних акушерок та в порівнянні з аналогічними показниками при пологах у медичних закладах в Сполучених Штатах

НЗ=не зазначено у свідоцтві про народження

НЗ=не зазначено у свідоцтві про народження.

* На підставі даних зі свідоцтв про народження всіх 3 360 868 таких пологів у Сполучених Штатах у 2000 році

Дані надані Національним центром статистики охорони здоров’я.10 Загалом це група жінок з низьким ризиком ускладнень під час пологів, проте в ній включено невеликий відсоток жінок з високим ризиком ускладнень, яким, ймовірно, знадобиться більша кількість медичних втручань.

*Результати опитування матерів, жовтень 2002 р. Відсотки вирахувані відповідно до загальної популяції породіль у віці 18-44,5 років у США.

Включає близько 20% жінок, які не належать до групи низького ризику і у яких можуть бути вищі показники медичних втручань.

* І в дослідженні сертифікованих професійних акушерок 2000 року, і в опитуванні матерів було зазначено і вдалі, і невдалі заспосування індукції пологів. Однак у даних зі свідоцтв про народження у США повідомляється тільки про успішні випадки індукції пологової діяльності.

Таблиця 4 Комбінована смертність під час пологів і неонатальна смертність у дослідженнях планованих пологів поза межами медичних закладів або пологів у лікарні у групах низького ризику в Північній Америці (принаймні 500 пологів)

Таблиця представлена лише для загального порівняння. Пряме порівняння відносної смертності між окремими дослідженнями не рекомендується, оскільки багато показників є нестабільними через малу кількість смертей, плани дослідження можуть відрізнятися (ретроспективне проти проспективного, оцінка та визначення низького ризику тощо), здатність охопити та виділити пізню неонатальну смертність відрізняється в різних дослідженнях.

У досліджуваних популяціях можуть існувати значні відмінності в таких факторах, як соціально економічний статус, розподіл паритету та використані критерії перевірки ризику. Наприклад, зверніть увагу на дослідження Шлензки. Загальна смертність немовлят із низьким ризиком вагою понад 2500 г, народжених у домашніх пологах, становила 2,4 на 1000, а в пологах у лікарні – 1,9 на 1000. Однак коли коли застосували стандартні методи для коригування відмінностей у профілях ризику двох груп (непряма стандартизація та логістична регресія), обидва методи показали дещо нижчий ризик для планованих домашніх пологів

* Виключає летальні вроджені аномалії.

†Лише неонатальна смертність, про смертність під час пологів не повідомляється

Категорії смерті новонароджений під час та після пологів (n=14)серед 5418 жінок, які станом на момент початку пологової діяльності мали намір народити вдома

Смертність під час пологів (n=5)

Доношена вагітність, жінка переведена до лікарні в на першій стадії пологів, випадання пуповини, виявлений шляхом штучного розриву плодових оболонок Доношена вагітність, сідничне передлежання, переведена на другій стадії через Уповільнення пологової діяльності, народила під час транспортування Доношена вагітність, сідничне передлежання, переведення після домашніх пологів Термін вагітності 41 тиждень 5 днів. Субгалеальний, субдуральний,субарахноїдальний крововиливи. Регулдярний моніторинг серцевої діяльності плода не виявив порушень. Оцінка за шкалою Апгар 1 і 0

Переношена вагітність, пологи на терміні 42 тижні три дні, обвиття пуповини навколо шиї 6X і справжній вузол

Смертність новонароджених (n=9)

Летальні вроджені аномалії (n = 3):

Карликовість і споріднені аномалії

Акрокаллозальний синдром

Трисомія 13

Інші причини (n = 6):

Доношена вагітність, термінові пологи. Оцінка за шкалою Апгар 6/2. Негайно доставлена в лікарню, дитина померла у віці 1 год в лікарні. При розтині виявлено «легеневу легку медіальну гіпертрофію артеріол, які вказують на можливу персистуючу легеневу гіпертензію новонародженого або стійкий фетальний кровообіг плода. . . деякі джерела стверджують, що це СРДС, інші заперечують таку ймовірність, посилаючись на вік дитини. В кожному разі, дитина мала гіпоксію ісерцево-легеневу зупинка»Доношена вагітність, оцінка за шкалою Апгар 9/10. Раптова зупинка дихання у віці 15 годин. Раптова смерть на п'ятому дні в лікарні.Синдром дитячої смерті

Доношена вагітність, переведення при первинній оцінці через Припинення пологової діяльності, розрив передлажачих судин плаценти раніше, ніж плідних оболонок, кесарів розтин, дитина померла в лікарні через два дні після народження.

Доношена вагітність, оцінка за шкалою Апгар 9/10. Дитина померла у віці 26 год.

Синдром раптової дитячої смерті

Переношена вагітність, термін гестації на момент пологів 42 тижні 2 дні за клінічними даними, оскільки мати не знала дати останньої менструації і відмовилася від УЗД. Сповільнення прогресу пологової діяльності під час другої фази, з яким вдалоося впоратися завдяки зміні позиції жінки.

Оцінка за шкалою Апгар 3/2. Ушкодження головного мозку асоційоване з аноксією, дитина померла на 16-му дні життя.

Доношена вагітність. Матір з немовлям доставили до лікарні, тому що викликав занепокоєння стан матері. а не дитини, але обох виписали протягом 24 годин.

Матері, а не дитині терапевт кілька разів призначив антибіотики через кілька днів після народження з приводу скарг на загальне нездужання. Дитина повторно госпіталізована до лікарні з дому на 16 день через проблеми з вигодовуванням, померла на 19 день від стрептококу групи В, якого в неї не виявили до того..

Що вже відомо на цю тему

Планові домашні пологи у жінок з групи низького ризику з високорозвинених країн, де акушерство добре інтегроване в систему охорони здоров'я, вважають такими самими безпечними, як і пологи групи низького ризику в умовах медичного закладу.

Акушерки, які беруть участь у домашніх пологах, недостатньо інтегрованів систему охорони здоров’я Сполучених Штатів.

Докази безпеки таких домашніх пологів обмежені.

Яку нову інформацію дає це дослідження

При планованих домашніх пологах у супроводі сертифікованих професійних акушерок у Сполучених Штатах зафіксовано показники інтранатальної інеонатальної смертності, подібні до тих, які зафіксовано при пологах у лікарні у групах низького ризику.

Показники медичного втручання для планових домашніх пологів були нижчі, ніж для планованих пологів у лікарні у групах низького ризику.